top of page

Ben je niet tevreden over Reddingsbrigade Amstelveen? Bespreek dit dan eerst met de betrokken vrijwilligers. Zo kunnen wij gezamenlijk kijken of we tot een oplossing kunnen komen.  

Kom je er samen niet uit, dan kun je een klacht indienen bij het bestuur. Dit kan bij voorkeur via een e-mail naar het bestuur van de Reddingsbrigade Amstelveen.  

Wat gebeurd er met je klacht? 

Het bestuur overlegt onderling hoe ze jouw klacht gaan behandelen en laten je dit binnen 2 weken weten. Het kan zijn dat je wordt gebeld om de inhoud van je klacht nader toe te lichten. Soms kan je klacht meteen in dat gesprek afgehandeld worden. Lukt dat niet, dan wordt jouw klacht besproken in de eerstvolgende bestuursvergadering. Je ontvangt daarna een e-mail met een omschrijving van je klacht en het besluit van het bestuur. Op verzoek kan dit daarna nog in een telefonisch of persoonlijk gesprek nader worden toegelicht.

Klacht

Ongewenst gedrag

Reddingsbrigade Amstelveen wil alle leden veilig en met plezier samen laten sporten. Een veilige omgeving is daarbij essentieel. We willen een vereniging zijn waarin (jeugd)leden kunnen groeien en bloeien. Elke zaak van grensoverschrijdend gedrag is er een teveel! 

We hebben een aantal maatregelen genomen om ongewenst gedrag te voorkomen. Hieronder volgen de belangrijkste: 
 

Vrijwilligers 

Bij het aannemen van nieuwe vrijwilligers (instructeur, waterhulpverlener, bestuurs- of commissielid) worden een aantal stappen doorlopen om te weten met wie we te maken hebben. Dit zijn in ieder geval: 

  • Een kennismakingsgesprek 

  • Het checken van referenties (bijvoorbeeld vereniging bellen waar vrijwilliger eerder actief was) 

  • Het controleren van diploma's die van toepassing zijn (bijvoorbeeld instructeursdiploma) 

  • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen 

 
 

Gedragscode zwembranche

Voor onze vrijwilligers gelden de gedragsregels die zijn opgesteld door de nationale sportbonden aangesloten bij NOC*NSF. Voor Reddingsbrigades zijn die uitgewerkt in de Gedragscode Zwembranche

  

Vertrouwenspersonen 

Heb je een vraag, probleem of vervelende ervaring die te maken heeft met het gedrag van een van onze andere leden, dan kun je terecht bij onze vertrouwenspersonen. Je kunt ze per  e-mail bereiken. Wilma Bakker en Timo Kreike  

Je kan ook contact opnemen met Reddingsbrigade Nederland Dokweg in IJmuiden. 

Klacht of ongewenst gedrag rapporteren

Bedankt voor de inzending! 

bottom of page